ค่าธรรมเนียม


 • BAY

  I-Banking : 15 / 30 บาท

  Direct Banking
  ATM
  : 15 / 30 บาท

  ค่าธรรมเนียม
  การถอนเงิน
  : 20 บาท


 • SCB

  I-Banking : 10 / 20 บาท

  Direct Banking
  ATM
  : 10 / 20 บาท

  ค่าธรรมเนียม
  การถอนเงิน
  : 20 บาท


 • KTB

  I-Banking : 10 / 15 บาท

  Direct Banking
  ATM
  : 10 / 15 บาท

  ค่าธรรมเนียม
  การถอนเงิน
  : 20 บาท


 • BBL

  I-Banking : 15 / 15 บาท

  Direct Banking
  ATM
  : 15 / 15 บาท

  ค่าธรรมเนียม
  การถอนเงิน
  : 20 บาท


 • KBANK

  I-Banking : 10 / 20 บาท

  Direct Banking
  ATM
  : 10 / 20 บาท

  ค่าธรรมเนียม
  การถอนเงิน
  : 20 บาท